סוגי מניות והזכויות הצמודות למניה, חלק 1: מניות בכורה (Preferred Shares) וזכות בכורה (Distribution Preference)

תעודות מניה

בחברה יכולים להיות שלל סוגי מניות, כמו למשל, מניות רגילות, מניות ללא זכות הצבעה, מניות בכורה, מניות ניהול ומניות זהב. ההבדלים בין הסוגים הם לרוב הבדלים בין הזכויות שכל מניה תקנה.

זכויות הבסיס

מניה רגילה לרוב ובהיעדר הוראות מיוחדות בתקנון החברה תקנה זכות הצבעה בחברה, זכות לרווח שיורי וזכות לקבלת דיבידנד.

זכויות בכורה (Preference)

זכות בכורה (Preference) היא זכות הצמודה למניות בכורה שהן מניות המקנות זכויות עדיפות על פני בעלי מניות אחרים, בדרך כלל, היזמים לא מחזיקים במניות בכורה (אלא אם ישקיעו כמשקיעים בסיבוב), מי שמחזיק באותן מניות בכורה הם המשקיעים המקבלים באמצעות מניות הבכורה עדיפות – כאשר מתבצע אקזיט בחברה שמוגדר לרוב אירוע מכירה בחברה של כלל או רוב נכסי החברה או של החברה עצמה. אופי זכות הבכורה משתנה עם הזמן אך דבר אחד נשאר זהה – המשקיע המאוחר הוא הראשון ש-״נוגע בכסף״. בגלל זה כאשר עורכי הדין ורואי החשבון מדברים על חלוקת כספים באקזיט הם מתייחסים למצב כמפל (Waterfall). משום שזה מומשל למפל של מים שבו הראשונים ואלו שנמצאים בתחתית הם היזמים, אחריהם המשקיעים המוקדם שלכאורה עומדים על כתפיהם ואז משקיעים מאוחרים שעומדים על כתפי המשקיעים המוקדמים.

דמיינו מצב בו כל אחד מביא עימו דלי למפל וברגע אחד מתחילה זרימת מים, המשקיע האחרון שעומד על כתפי אלו שלפניו ימלא את הדלי ויזוז הצידה (בכך מימש את זכות הבכורה שלו) זה שהשקיע לפניו ימלא את הדלי שלו ויזוז גם הוא הצידה וכך הלאה עד להגעה למשקיעים ויזמים להם יש מניות רגילות. בשלב הזה קיימים שני סוגים של בכורה: בכורה משתתפת (Participating Preference) ובכורה לא משתתפת (Non-Participating Preference) משמעות ההבדל היא שבמצב שבו לבעלי מניות הבכורה הייתה זכות בכורה משתתפת כאשר מגיעים לשלב הסופי במקום ששארית הכסף תתחלק רק בין בעלי המניות הרגילות, יצטרפו בעלי המניות לחלוקה ואז החלוקה תתבצע על פי יחס החזקות במניות.

בכורה משתתפת (Participating Preference)

במצב של זכות בכורה משתתפת כל בעל מניות בכורה יקבל את סכום הבכורה שלו ולאחר חלוקת שאר סכומי הבכורה למשקיעים שהחזיקו במניות בכורה, תהא לו הזכות להתחלק בשארית התמורה עם שאר בעלי המניות לפי אחוזי ההחזקה בחברה. להלן דוגמה לניסוח זכות בכורה משתתפת:

Distribution Preference. In any Liquidation Event (as defined below), funds, assets or proceeds (whether cash, capital, surplus, earnings, funds, shares, securities or assets of any kind) legally available for distribution to Shareholders or payable to Shareholders in connection with such Liquidation Event, as the case may be ("Distributable Assets") shall be distributed to the Shareholders in the following order and preference:
First, the holders of the Preferred A Shares shall be entitled to receive on a pro rata pari passu basis among themselves, prior to and in preference to any distribution of any Distributable Assets to the holders of any other existing classes of shares by reason of their ownership thereof, in respect of each Preferred A Share, an amount per Preferred Share equal to one point two (2) times the respective Original Issue Price for such series of Preferred Shares (as adjusted for any Recapitalization Event with respect to such shares) plus any declared but unpaid dividends thereon less any amount actually paid pursuant to this Article (the "Series A Preference Amount"). If the assets and funds thus distributed among the holders of the Preferred A Shares shall be insufficient to permit the payment to such holders of the full aforesaid Series A Preference Amount, then the entire amount of such assets and funds legally available for distribution shall be distributed ratably among the holders of the Preferred A Shares in proportion to the Series A Preference Amount that each such holder is otherwise entitled to receive, and
Second, after payment to the holders of the Preferred A Shares of the Series A Preference Amount, the entire amount of the assets and funds legally available for distribution, if any, shall be distributed ratably to all of the Shareholders on a pro rata pari passu basis.

אנו בעצם רואים לעיל חלוקה סכמתית בעת אירוע חלוקה, קודם כל, יקבלו בעלי המניות המחזיקים במניות מסוג Preferred A את סכום הבכורה שלהם (מכפלת סכום ההשקעה בשתיים בחיסור כל סכום שחולק כדיבידנד, אם חולק – מה שנקרא גם  2x Preference) ואז, יתחלקו עם שאר בעלי המניות בשארית התמורה. כלומר המשקיעים נהנים פעמיים, גם מקבלים כפל תמורת ההשקעה כבכורה ואז לאחר חלוקת הבכורה מתחלקים עם שאר בעלי המניות לפי יחס האחזקות (לבכורה מסוג זה קוראים בהגה המקצועית גם Double Dip). יש לציין כי בכורה במכפלות כמו במקרה לעיל קיימת עדיין, אך זו הולכת ומתמעטת ממה שאני ומספר עוסקים נוספים במלאכה ראינו לאחרונה.

בכורה לא משתתפת (Non-Participating Preference)

במצב של זכות בכורה לא משתתפת, כל בעל מניות בכורה יוכל לבחור האם להמיר את מניות הבכורה שלו למניות רגילות ולהתחלק עם שאר בעלי המניות לפי אחוזי ההחזקה בחברה או לקבל את סכום הבכורה שלו (בד״כ סכום ההשקעה ופרמיה מסויימת) ולצאת ממשוואת החלוקה סוג כזה של בכורה נקרא גם לעיתים בהגה המקצועית Downside Protection. להלן דוגמה לניסוח זכות בכורה לא משתתפת:

“In the event of (i) a Liquidation Event, (ii) a Distribution or (iii) the consummation of a Deemed Liquidation Event, then in each such event, the assets, proceeds or dividends available for distribution or payment to the Shareholders (the "Distributable Assets"), shall be distributed to the Shareholders of the Company in the following order and preference:
First, each holder of Preferred A Shares shall be entitled to receive, prior and in preference to the distribution of any Distributable Assets to the holders of all other equity securities of the Company, an amount per each Preferred A Share then held by such holder equal to the Original Issue Price (as adjusted for any recapitalization, share combinations, share dividends, share splits and the like with respect to such shares) plus an amount equal to declared but unpaid dividends on each Preferred A Share, less any dividends actually paid with respect to such Preferred A Share (the "Liquidation Preference"). If the assets and funds thus distributed to the holders of Preferred A Shares shall be insufficient to permit the payment in full of the Liquidation Preference to all the Preferred A Shareholders, then the Distributable Assets, shall be distributed among them on a pro-rata basis in proportion to the number of Preferred A Shares held by each on an As Converted basis;
Second, after payment of the full Liquidation Preference pursuant to the Article above, any remaining Distributable Assets, if any, shall be distributed to all holders of Ordinary Shares of the Company (excluding the holders of Preferred A Shares), on a pro rata basis among themselves.

אנו בעצם רואים לעיל חלוקה סכמתית בעת אירוע חלוקה, קודם כל, יקבלו בעלי המניות המחזיקים במניות מסוג Preferred A את סכום הבכורה שלהם (סכום ההשקעה בחיסור כל סכום שחולק כדיבידנד, אם חולק) ואז, יתחלקו שאר בעלי המניות בשארית ללא השתתפות נוספת בעלי המניות המחזיקים במניות מסוג Preferred A. כך, שלבעלי המניות המחזיקים במניות מסוג Preferred A יש כאן רק הגנה מפני הפסד (Downside Protection) שנועדה להגן במקרה של פירוק החברה או אקזיט נמוך. במידה ואלו רוצים להתחלק עם שאר בעלי המניות, עליהם להמיר את מניותיהם למניות רגילות ואז, יתחלקו עם כלל בעלי מניות החברה בהתאם ליחס האחזקות (משתלם כאשר מדובר באקזיט גבוה).

זכות הבכורה היא אולי, כפי שאנחנו למדים מהאמור לעיל, הזכות החשובה ביותר וכנראה שגם המשפיעה ביותר ברמה הכלכלית על תנאי המשקיעים ועל התמורה במקרה של מכירת החברה או פירוקה. בהמשך הדיון נראה דוגמאות לזכויות נוספות שגם הן חשובות ומרכיבות עסקאות רבות.