מתי כדאי להקים חברה? מהי החברה בעצם?

חברה – מה זה?

חברה היא פיקציה משפטית. המצאה של המשפט על מנת לייעל את פעילות העסקים ולהגדיל עושר חברתי. לכאורה בעולם אנשים מבצעים פעולות לחברה אין ישות. אולם כאשר אדם עושה פעולות בשם החברה האחראית לפעולות היא החברה ולא האדם הפרטי. לדוגמה, כאשר פלוני לוקח הלוואה בשם חברה, החברה תהא בעלת האחריות להחזר ההלוואה ורק במקרים נדירים וחריגים ייראה פלוני כאחראי לחוב (פעולה כזו של ייחוס חובות החברה לאדם השולט בה או לבעל מניות שלה נקראת הרמת מסך). כאמור, לחברה יש אישיות משפטית נפרדת וזה אומר שיש לה האופציה לשאת זכויות וחובות במשפט. כלומר, ניתן לתבוע ולהיתבע, להיות צד לחוזה, בעלים של קניין וכו׳.

למה בעצם נרצה להקים חברה בע״מ?

חברה היא גוף שיותר נוח לנהל מבחינת תפעולית – עסקית. בדיני תאגידים יש הפרדה בין בעלות לניהול, בחברה ניתן למנות בעלי תפקידים שינהלו את החברה במקצועיות ללא התערבות או עם מינימום התערבות מצד בעלי המניות. כאשר מדובר על חברה בע"מ יש את יתרון האחריות המשפטית המוגבלת כך שבמצב עניינים רגיל על בעל מניות לא מוטלת אחריות להפסדי החברה במידה ויש כאלה.

חברה פרטית

חברה פרטית היא למעשה כל חברה שאינה חברה ציבורית.

חברה ציבורית

חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ני"ע, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל עפ"י מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקת בידי הציבור. לעיתים יש חברות שמנפיקות אגרות חוב שגם נסחרות בבורסה אך אלו אינן חברות ציבורית אלא חברות אג"ח. זו סוגיה שבשנים האחרונות תופסת תאוצה ועניין ויש לה יחס ספציפי בחקיקה אבל היות וזו סוגיה שאינה עולה כלל בענף ההון סיכון לא אדון בה.

מתי צריך להקים חברה?

צריך להקים חברה מיד לפני שמתחילים להשקיע בה כסף או כאשר יש ליזמים נכסים של ממש (כולל קניין רוחני). בעיקר משום שאף משקיע לא ישקיע ללא אפשרות ל-״חלוקה של העוגה״.

כמו כן, כאשר החברה מתחילה התקשרויות עם גורמים חיצוניים שכלפיהם יש אחריות כלשהי (חוזית, נזיקית וכו'). כך האחריות "נופלת" על החברה. ולא על היזמים עקב עקרון האישיות המשפטית הנפרדת (מכאן הביטוי בערבון מוגבל). עקרון האישיות המשפטית הנפרדת בעצם אומר שהיזמים לא אחראים לחובות החברה, למעט במקרים מאד קיצוני שבהם מבוצע על ידי בית המשפט הליך שנקרא ״הרמת מסך״ (כלומר, שיוך חובות החברה לבעלי המניות שלה - הדבר נעשה בצורה מאד מצומצמת ובמקרים קיצוניים מאד שבדרך כלל מערבים תרמית).

יש גם יתרונות למיסוי כחברה (מס חברות ולא מיסוי ישיר של היזמים כמו במקרה של פעילות אישית או על ידי שותפות). כמו כן, אלמנט נוסף בהיבט המיסויי הוא שאם נבחן את דיני המיסים בצורה היבשה, כאשר היזמים מפתחים את הקניין הרוחני של החברה, מתפתח פה נכס שברגע מסויים מועבר לחברה. בעת ההעברה הזו יש בחברה אירוע מס. נכון להיום אנו לא מכירים אדם או חברה שבאו אליו מרשות המיסים בדרישה לתשלום על כך. אך, כדי למזער את החשיפה, חשוב להעביר את הקניין הרוחני כמה שיותר מהר לבעלות החברה.