זכות מצרנות (Preemptive)

תעודות מניה

בישראל, קיימים שני סוגים של זכויות מצרנות. זכות מצרנות שמעניק חוק החברות בסעיף 290(א), שהיא לבחירת החברה – ניתן לבטלה בתקנון החברה, וזכות מצרנות חוזית שמוסיפים לבעלי המניות. משמעות זכות זו היא האפשרות של בעלי המניות הזכאים לזכות לשמר את אחוזי אחזקתם בחברה כאשר זו מנפיקה ניירות ערך חדשים.

לרוב מדובר בזכות שמעניקים למשקיעים אגב סבב השקעה. האינטרס מאחוריה היא האפשרות לשמר את אחוזי ההחזרה בחברה. כמובן שכאשר מדובר בחברות איכותיות משקיעים שואפים בדרך כלל לשמר את הפוזיציה שלהם בחברה אך הדבר רלוונטי במיוחד כאשר ישנן בחברה זכויות התלויות באחוזי אחזקה שיש לשמר (כדי להיות זכאי לזכויות כאמור). כמו בדוגמה שראינו בדיון על זכויות תלויות החזקה (עוד על כך בפוסט הזה).

להלן דוגמא לזכות מצרנות קלאסית:

Preemptive Rights. Each Major Shareholder shall have a right to purchase, each such Major Shareholder’s Pro-Rata Ratio, as of the date of the Rights Notice (as defined below), of any New Securities that the Company may, from time to time, propose to sell and issue. This right is subject to the following provisions:
If the Company proposes to issue New Securities, it shall give the Major Shareholders a written notice (the “Rights Notice”) of its intention, describing the New Securities, the price, the general terms upon which the Company proposes to issue the New Securities and the number of New Securities that each Major Shareholder has the right to purchase. Each of the Major Shareholders shall have fourteen (14) days from delivery of the Rights Notice to agree to purchase all or any part of such Major Shareholder’s Pro-Rata Ratio of such New Securities for the price and upon the general terms specified in the Rights Notice, by giving written notice to the Company setting forth the quantity of New Securities to be purchased.
The preemptive rights granted under this Article shall terminate upon an IPO and shall not apply to any New Securities that the Company may propose to sell and issue in the IPO.
Each Major Shareholder shall be entitled to waive such Major Shareholder’s preemptive rights described in this Article.
The provisions of Section 290(a) of the Companies Law shall not apply to the Company.

אלמנט נוסף שאנו רואים לעיתים הוא זכות הקצאת יתר (Over-Allotment) שמקנה לבעלי המניות הגדולים שהסכימו לממש את הזכות את היכולת לקנות את חלקו של כל בעל מניות גדול אחר שלא הסכים לממש את זכותו (בתוך שבעה ימים). לתניה מסוג זה יש שני אלמנטים. אלמנט חיובי, ניצולה מראה שיש משקיעים ״רעבים״ ששואפים להגדיל את חלקם בחברה ואלמנט שלילי, מהסיבה הפשוטה שיש פה פרצה למשקיעים ששואפים להשתלט על החברה להגדיל את חלקם גם אם החברה אינה מעוניינת בכך. עם זאת, במצב כזה, שכמעט ונכפה על החברה, לחברה יש הרבה מאד כוח מיקוח על הזכויות הניתנות במסגרת מימוש זכות המצרנות (שהרי מימוש הזכות ייעשה בתנאים אותם מציעים למשקיע פוטנציאלי חדש ובאלו החברה שולטת לגמרי). להלן דוגמה לזכות זו:

If any of the Major Shareholders fails to purchase their respective portion of the New Securities pursuant to the exercise of their preemptive rights within the period specified in this Article, then, the Major Shareholders that have agreed shall be offered to purchase any unpurchased New Securities under the Rights Notice and shall have seven (7) days to agree to purchase all or any part of its Pro-Rata Ratio of such New Securities. In the event that the Major Shareholders have failed to purchase the entire amount of New Securities offered under the Rights Notice, the Company shall have ninety (90) days after delivery of the Rights Notice to sell the unsold New Securities at a price and upon general terms no more favorable to the purchasers thereof than specified in the Rights Notice. If the Company did not sell the New Securities within said ninety (90) days period, the Company shall not thereafter issue or sell any New Securities without first offering such Securities to the Major Shareholders in the manner provided above.

בתקנה לעיל המצוטטת מתוך תקנון חברה שלאחר סבב השקעה ראשון, אנו רואים זכות מצרנות קלאסית המוענקת לבעלי מניות בתלות באחוז אחזקתם (הזכאים לה הם בעלי מניות גדולים, במקרה של החברה האמורה דובר על המייסדים והמשקיע הגדול ביותר). הפרוצדורה מבוצעת כך שבעת הנפקת ניירות ערך חדשים החברה תספק לבעלי המניות הזכאים התראה על ההנפקה ואלו יודיעו לה תוך 14 יום אם מממשים את זכותם או לא, במידה ולא, יהיו לחברה 90 יום כדי להציע באותם תנאים את ניירות הערך לצדדים שלישים (משקיעים חדשים).

כמו כן, בסיפא של התקנה, החברה גם דאגה לבטל את תחולת זכות המצרנות מכוח חוק החברות (ההוראה התקנונית בדבר היעדר תחולת סעיף 290(א) לחוק).

לעיתים, זכות מצרנות זו גם זכות החשובה למשקיעים שאינם בעלי מניות, כאשר אלו משקיעים בחברה במסגרת עסקאות הלוואה המירה, עסקאות SAFE (בד״כ בהסכם צדדי – Side letter) ועסקאות Advanced Equity.

בזכות מצרנות יש אמירה מאד חיובית לטעמנו, וזאת משום שחברה אשר משמרת את משקיעיה כמשקיעי המשך ונותנת להם את האפשרות לעשות זאת, משדרת אמון רב. מעבר לכך, הזכות יוצרת ביקוש מוקדם לני״ע הערך של החברה עוד לפני שהיזם יוצא לעשות “Road Show” בין משקיעים ומקלה על היזם במאבקים הכרוכים לעיתים בקביעת השווי בגיוס לאור ביקוש מוקדם קיים ומובנה.