תנאי שימוש

אנו בגיל סולומון ושות' ("המשרד", "אנחנו" או "אנחנו") מברכים אותך על ביקורך באתר שלנו ("האתר"). האתר מציע מידע בסיסי בנוגע למשרד ומידע משפטי מסוים. האתר נמצא בבעלות המשרד והמופעל על ידו והוא עשוי להכיל תוכן מסוים, מידע הנוגע למשרד וללקוחות מסוימים שלו וכל מידע אחר, דעות, מאמרים, פודקאסטים, סוגים מסוימים של קבצי מדיה, עובדות, חומרים, מסמכים, טקסט, קבצים , לוגואים, אייקוני לחצנים, תמונות, אוספי נתונים, תוכן מיוחד אחר, נתונים טכניים, תיעוד, ידע, מפרטים, עיצובים, מידע, ה-"מראה ותחושה" של האתר, הממשק של האתר, גרפיקה הקשורה לתכונות אינטראקטיביות ועוד תכונות המתקבלות מהאתר או באמצעותו (ביחד, להלן: "התוכן"). אתה רשאי לגשת לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים ולהגבלות להלן.

על מנת ללמוד כיצד אנו אוספים ומעבדים מידע, עיין במדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה בכתובת: www.gilsolomon.com/Hebrew/legal/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכלולה בהם על דרך ההפניה. על ידי שימוש באתר ו/או קבלת תנאים אלה, אתה מציין במפורש כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות.

התוכן מסופק למטרת ציון מידע כללי בלבד, ייתכן שאינו עדכני או מעודכן ואינו נועד להוות מקור לייעוץ משפטי. לפיכך, אין לראות בתוכן כזה הזמנה או הצעה ליחסי עו"ד-לקוח ואין לתת לו פרשנות כיעוץ משפטי או להסתמך עליו ככזה. אנו לא לוקחים אחריות ואיננו נושאים באחריות כלשהי בקשר לכל פעולה שננקטה או לא ננקטה על בסיס כל שימוש בתוכן ו/או באתר או על כל השלכות כלשהן הנובעות משימוש בתוכן ו/או באתר.

גישה או שימוש באתר אינם מהווים או יוצרים מערכת יחסים של עו"ד-לקוח בין המשרד לבין כל גורם שעושה כל שימוש באתר לרבות גישה כלשהי למי מעמודיו. כל תקשורת עם המשרד ללא הסכם התקשרות סופי עם המשרד לא תתפרש כמכוננת או יוצרת מערכת יחסים עו"ד-לקוח. כל מידע סודי שיישלח לפני ביצוע הסכם התקשרות סופי עם המשרד, לא יהיה תחת חסיון כלשהו או סודי.

התוכן הוא רכושו של המשרד או ניתן ברישיון למשרד וכל שימוש בתוכן ללא הסכמה מראש ובכתב של המשרד אסור. חל איסור להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעביר, להפיץ ו/או להפיץ תוכן כזה ל ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. כמו כן, אין להתייחס לאף אחד מהתכנים כייעוץ משפטי לגבי עובדות או נסיבות ספציפיות כלשהן. התוכן מיועד למטרת ציון מידע כללי בלבד ואסור לצטט או להתייחס אליו ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

האתר מכיל קישורים והפניות לאתרים ושירותים אחרים הניתנים אך ורק לנוחיותך. המשרד אינו נותן חסות, תומך, מאמת, מתחייב או מאשר בדרך אחרת כל תוכן של צד שלישי שאליו ניתן לגשת דרך אתר זה או קישורים הבאים, ואינו שולט בהם או מבטיח את הדיוק, הרלוונטיות, השלמות או העמידות של המידע הכלול בו. המשרד אינו לוקח אחריות על אתרים אחרים או על התוכן שלהם.

המשרד מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שהתוכן עשוי להוות הפרה של זכויות יוצרים או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת על ידי התוכן, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@gilsolomon.com ותאר בפירוט מספיק, בכתב, את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים נשואת ההפרה לטענתך והחומר שלטענתך מפר או שגורם או נתון לפעילות המפרה אותו יש להסיר שעל הגישה אליו להיחסם, ומידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר. כמו כן, אנא ספק גם די מידע מידע כך שהמשרד יוכל לפנות אליך כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. המשרד ישקיע מאמצים לחקור את טענתך ויתאמץ להשיב תוך פרק זמן סביר.

אם תוכן כלשהו נשלח בדוא"ל או בכל אמצעי תקשורת ישיר אחר, אין הוא נועד ליצור, וקבלתו אינה מהווה, מערכת יחסים של עו"ד-לקוח.

תנאי שימוש

אנו בגיל סולומון ושות' ("המשרד", "אנחנו" או "אנחנו") מברכים אותך על ביקורך באתר שלנו ("האתר"). האתר מציע מידע בסיסי בנוגע למשרד ומידע משפטי מסוים. האתר נמצא בבעלות המשרד והמופעל על ידו והוא עשוי להכיל תוכן מסוים, מידע הנוגע למשרד וללקוחות מסוימים שלו וכל מידע אחר, דעות, מאמרים, פודקאסטים, סוגים מסוימים של קבצי מדיה, עובדות, חומרים, מסמכים, טקסט, קבצים , לוגואים, אייקוני לחצנים, תמונות, אוספי נתונים, תוכן מיוחד אחר, נתונים טכניים, תיעוד, ידע, מפרטים, עיצובים, מידע, ה-"מראה ותחושה" של האתר, הממשק של האתר, גרפיקה הקשורה לתכונות אינטראקטיביות ועוד תכונות המתקבלות מהאתר או באמצעותו (ביחד, להלן: "התוכן"). אתה רשאי לגשת לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים ולהגבלות להלן.

על מנת ללמוד כיצד אנו אוספים ומעבדים מידע, עיין במדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה בכתובת: www.gilsolomon.com/Hebrew/legal/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכלולה בהם על דרך ההפניה. על ידי שימוש באתר ו/או קבלת תנאים אלה, אתה מציין במפורש כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות.

התוכן מסופק למטרת ציון מידע כללי בלבד, ייתכן שאינו עדכני או מעודכן ואינו נועד להוות מקור לייעוץ משפטי. לפיכך, אין לראות בתוכן כזה הזמנה או הצעה ליחסי עו"ד-לקוח ואין לתת לו פרשנות כיעוץ משפטי או להסתמך עליו ככזה. אנו לא לוקחים אחריות ואיננו נושאים באחריות כלשהי בקשר לכל פעולה שננקטה או לא ננקטה על בסיס כל שימוש בתוכן ו/או באתר או על כל השלכות כלשהן הנובעות משימוש בתוכן ו/או באתר.

גישה או שימוש באתר אינם מהווים או יוצרים מערכת יחסים של עו"ד-לקוח בין המשרד לבין כל גורם שעושה כל שימוש באתר לרבות גישה כלשהי למי מעמודיו. כל תקשורת עם המשרד ללא הסכם התקשרות סופי עם המשרד לא תתפרש כמכוננת או יוצרת מערכת יחסים עו"ד-לקוח. כל מידע סודי שיישלח לפני ביצוע הסכם התקשרות סופי עם המשרד, לא יהיה תחת חסיון כלשהו או סודי.

התוכן הוא רכושו של המשרד או ניתן ברישיון למשרד וכל שימוש בתוכן ללא הסכמה מראש ובכתב של המשרד אסור. חל איסור להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעביר, להפיץ ו/או להפיץ תוכן כזה ל ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. כמו כן, אין להתייחס לאף אחד מהתכנים כייעוץ משפטי לגבי עובדות או נסיבות ספציפיות כלשהן. התוכן מיועד למטרת ציון מידע כללי בלבד ואסור לצטט או להתייחס אליו ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

האתר מכיל קישורים והפניות לאתרים ושירותים אחרים הניתנים אך ורק לנוחיותך. המשרד אינו נותן חסות, תומך, מאמת, מתחייב או מאשר בדרך אחרת כל תוכן של צד שלישי שאליו ניתן לגשת דרך אתר זה או קישורים הבאים, ואינו שולט בהם או מבטיח את הדיוק, הרלוונטיות, השלמות או העמידות של המידע הכלול בו. המשרד אינו לוקח אחריות על אתרים אחרים או על התוכן שלהם.

המשרד מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שהתוכן עשוי להוות הפרה של זכויות יוצרים או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת על ידי התוכן, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@gilsolomon.com ותאר בפירוט מספיק, בכתב, את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים נשואת ההפרה לטענתך והחומר שלטענתך מפר או שגורם או נתון לפעילות המפרה אותו יש להסיר שעל הגישה אליו להיחסם, ומידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר. כמו כן, אנא ספק גם די מידע מידע כך שהמשרד יוכל לפנות אליך כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. המשרד ישקיע מאמצים לחקור את טענתך ויתאמץ להשיב תוך פרק זמן סביר.

אם תוכן כלשהו נשלח בדוא"ל או בכל אמצעי תקשורת ישיר אחר, אין הוא נועד ליצור, וקבלתו אינה מהווה, מערכת יחסים של עו"ד-לקוח.